Muzeum Archeologiczne

w Krakowie

Redakcja / Editorial office

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
31-002 Kraków
ul. Senacka 3
mail: tyniec@ma.krakow.pl


Skład, druk i oprawa
Typesetting, printing and binding

EKODRUK
30-553 Kraków
ul. Powstańców Wielkopolskich 3


Deklaracja o wersji pierwotnej
Declaration on the original version

Wersja drukowana czasopisma jest jego wersją pierwotną
Print preview version of the magazine is its primary

 • Redaktor / Editor

  Jacek Górski

 • Sekretarz Redakcji / Editor's Secretary

  Anna Tyniec

 • Korektor językowy / Language editing

  Anna Kolasa

 • Nakład / Circulation

  400 sztuk / copies

 • ISSN 0075-7039